ثبت نام با واریز مبلغ 300 هزارتومان و درج اطلاعات از طریق فرم زیر: