کلوپ کودک کاران

کاران کیدز

کلوپ کودک کاران با هدف سوادآموزی و تقویت مهارتهای کودکان در پنچ حوزه سواد مالی، سواد دیجیتال، سواد کسب و کار، سواد فرهنگی و هنری، سواد اجتماعی و توسعه فردی مبتنی بر بازی و کارتیمی ایجاد شده است. در این راستا دست همراهی والدین و فعالان حوزه کودک را به گرمی می فشاریم تا در کنار هم فرزندانی آگاه، شاد و توانمند را پرورش دهیم. کلوپ کودک کاران پل ارتباطی است میان خانواده ها و فعالان حوزه مهارت آموزی به کودکان.

بیشتر بدانید
برنامه‌ها
حوزه‌های فعالیت کاران کیدز
سواد دیجیتال
سواد کسب وکار
سواد فرهنگی هنری
سواد اجتماعی و توسعه فردی
سواد مالی

برنامه آتی

کلوپ کودک کاران با همکاری موسسه یارکید برگزار می کند:
کارگاه سفر به دنیای درون کودکان
اهداف کارگاه:
در این کارگاه مبتنی بر بازی و نقاشی، از متخصصان تحلیل و تفسیر نقاشی کودکان  بهره مند می شویم تا از این طریق بتوانیم خانواده ها را با دنیای درون و ذهنیات فرزندانشان آشنا کرده و دست در دست هم آسیب های رفتاری را که ممکن است در حال و آینده برای کودکان مشکل آفرین باشند، شناسایی کنیم و درصدد رفع آنها باشیم.
کارگاه سفر به دنیای درون کودکان در مجموعه حیاط سعادت آباد با برنامه های آموزشی و تفریحی مجزا برای خانواده ها و کودکان برگزار می گردد.
ثبت نام و حضور در کارگاه از طریق لینک اینجا

برنامه آتی

تکرار برنامه نوروزی به علت استقبال فراوان:
ثبت نام و حضور در کارگاه از طریق لینک اینجا
آخرین برنامه‌ها
نهادهای همکار