تاریخ برگزاری: پنجشنبه 28 مهرماه 1401 ساعت 11 الی 13

گروه سنی مخاطب: کودکان 4 تا 8 سال

موسسه همکار: موسسه کودک بومرنگ

تسهیلگر: نگار امیرنژادیان؛ روانشناس تربیتی کودک

توضیحات کارگاه: این کارگاه با هدف تقویت تمرکز و اعتمادبنفس در کودکان برگزار شد. در این کارگاه تقویت مهارت های حرکتی، فکری، و دست ورزی در کودکان با استفاده از بازیهای حرکتی، کارت بازی و ساخت عروسک با پایپ کلینر ارائه شد.