تاریخ برگزاری: دوشنبه 8 اسفند 1401، ساعت 9 تا 13

گروه سنی مخاطب: کودکان و نوجوانان 10 تا 17 سال

موسسه همکار: موسسه لتس ماد

تسهیلگر: خانم کتایون قوام شیرازی؛ مدیر عملیاتی و پارتنر موسسه لتس ماد و خانم مارال مویدفرد؛ مدیر آموزشی و مدرس موسسه لتس ماد

توضیحات کارگاه: این کارگاه با هدف رشد ذهنیت ریاضی و تغییر محیط از راه ریاضیات در کودکان برگزار شد. به بچه ها یک پلتفرم داده شد که نقشه جزیره لتس ماد قرار داشت که در آن هفت مینی گیم توسط بچه های همسن و سال آنها طراحی شده بود. از کودکان خواسته شد مینی گیم های موردعلاقه شان را انتخاب کرده و با آنها بازی کنند در مرحله مادینگ شکل ظاهری و مکانیک مینی گیم مورعلاقه شان را با استفاده از قطعات لتس مات تغییر دادند. از این راه کاربرد ریاضیات در دنیای واقعی برای آنها توضیح داده شد.